Photos

CSR di Rumah Anak
Yatim Sri Sai

Halal Excellence
Award 2020

Sumbangan GENGIGEL kepada
pesakit COVID-19 di Jakarta

Ujian Saringan COVID-19
untuk Warga Pharmaniaga

2021

24 May   Vaksin Sinovac