Sinovac Life Sciences Co.Ltd

Please view or download the CoronaVac Consumer Medication Information Leaflet (PIL) here:

Sila rujuk atau muat turun Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP) di sini: