Agihan Bubur Lambuk kepada RTM

Agihan Bubur Lambuk kepada RTM

20 April 2022

Pihak Syarikat telah mengagihkan bubur lambuk kepada rakan media di RTM – Radio Televisyen Malaysia pada 20 April 2022.