Anugerah Lembaga Zakat Selangor

Anugerah Lembaga Zakat Selangor

 

7 October 2022

Pharmaniaga telah menerima lima anugerah daripada Lembaga Zakat Selangor (LZS) sebagai pengiktirafan atas kecemerlangan dalam pengurusan dan pembayaran zakat oleh kakitangan dan anak-anak syarikatnya pada tahun 2021. Pengiktirafan LZS tersebut adalah untuk warga kerja Pharmaniaga Berhad dan Pharmaniaga Manufacturing Berhad, manakala Pharmaniaga Logistics Sdn Bhd, Pharmaniaga Research Centre Sdn Bhd dan Pristine Pharma Sdn Bhd menerima anugerah menyantuni asnaf dan menunaikan zakat melebihi RM100,000. Anugerah-anugerah tersebut telah diterima oleh Dato’ Najmuddin Abdullah, Ketua Pegawai Komunikasi dan Pemasaran Pengguna Pharmaniaga yang disampaikan oleh Muhd Fikri Naim Harun, Ketua Divisyen Kutipan LZS di ibu pejabat Pharmaniaga, Bukit Raja, Shah Alam baru-baru ini.