Kunjungan Hormat ke MATRADE Dubai

Kunjungan Hormat ke MATRADE Dubai  

2 April 2022

Pihak Syarikat yang diwakili oleh Dato’ Zuhri Iskandar Kamarzaman, Timbalan Pengarah Perkhidmatan Korporat bersama beberapa kakitangan Pharmaniaga telah melakukan kunjungan hormat terhadap Encik Omar Mohd Salleh, Persuruhjaya Perdagangan MATRADE (Dubai) di Malaysia Trade Centre, Dubai semalam.