Lawatan Kerja ke Prime Medical LLC, Dubai

Lawatan Kerja ke Prime Medical LLC, Dubai 

29 March 2022

Sekitar lawatan kerja ke Prime Medical LLC, Dubai pada 29 Mac 2022 yang diwakili oleh Datuk Zulkarnain Md Eusope, Pengarah Urusan Kumpulan Pharmaniaga Berhad dan kakitangan Pharmaniaga. Lawatan ini bertujuan untuk melihat sendiri pejabat urusan dan juga untuk mewujudkan rangka kerja yang akan memberikan hak eksklusif kepada Prime Medical untuk mendaftar, mengimport, mempromosi, memasarkan, menjual dan mengedar produk farmaseutikal Phamaniaga Manufacturing Berhad di Arab Saudi.