Penyerahan Zakat Perniagaan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Kelantan (MAIK)

Penyerahan Zakat Perniagaan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Kelantan (MAIK)

13 December 2021

Pharmaniaga telah menyerahkan zakat perniagaan sebanyak RM1.5 juta kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Kelantan (MAIK) pada hari Isnin, 13 Disember 2021. Serahan tersebut telah disempurnakan oleh Encik Mohamed Iqbal Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Urusan Kumpulan Pharmaniaga kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Tan Sri Dato’ Haji Mohamad Rizam Tengku Abdul Aziz (Tengku Temenggong Kelantan), Yang Dipertua MAIK di Ruang Legar Dewan Mesyuarat Datuk Perdana Menteri Paduka Raja, MAIK, Kelantan.
1
2
3
4