Projek Penyelidikan Madu Kelulut

Projek Penyelidikan Madu Kelulut

25 Mac 2021

Delegasi dari Pharmaniaga Berhad (Pharmaniaga) telah melawat Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
berkenaan projek penyelidikan madu kelulut. Pihak kami ingin mengucapkan terima kasih kepada
UMT – Universiti Malaysia Terengganu atas layanan dan kerjasama yang telah diberikan.