GENGIGEL untuk pesakit COVID-19

SUMBANGAN GENGIGEL KEPADA

PESAKIT COVID-19

23 September 2020

MPI telah menyumbangkan Gengigel kepada kakitangan Wisma Atlet Indonesia yang merupakan pusat

rawatan pesakit COVID19 di Jakarta. Semoga bantuan ini dapat memberikan semangat kepada warga

kerja Wisma Atlet terutamanya doktor dan kakitangan untuk terus berjuang membantu merawat

pesakit dan berusaha menghapuskan COVID-19.